ผลแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๖ ของโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๘ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

ผลแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๖ ของโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๘ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก
สรุปเหรียญรางวัล
จำนวนเหรียญ 21 รางวัลทั้งหมด
เหรียญทอง 16 เหรียญ
เหรียญเงิน 3 เหรียญ
เหรียญทองแดง 2 เหรียญ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก