ประเมินไตรภาคีประจำปี 2561

ในวันที่ 4 มิถุนายน 61 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้รับการประเมินไตรภาคี ณ ห้องประตูลี้เธียเตอร์