ประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2561


เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้จัดการประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น
โดยระดับชั้นประถมและมัธยมได้ร่วมประชุมผู้ปกครอง
โดย นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเทศบาลประตูลี้
นายธราธิป อินทรปัญญา ได้มาร่วมพูดคุยกับผู้ปกครองและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ
หลังจากนั้นได้มีการแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ในระดับประถมและมัธยม

ใรส่วนของผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลร่วมรับฟังคำบรรยายในหัวข้อ​


“เลี้ยงลูกให้ถูกสมัย”
โดย​ ผศ.ดร.ร.ต.อ.​หญิง​ อมรัชช์ งามสวย
จากคณะพยาบาลศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลังจากประชุมผู้ปกครองเสร็จแล้วได้ให้ผู้ปกครองนักเรียนรับเอกสารผลการเรียนของนักเรียนแต่ละระดับชั้น