ประชุมผู้ปกครองประจำปี 2561 ภาคเรียนที่ 2/2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้จัดการประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น โดยระดับชั้นประถมและมัธยมได้ร่วมประชุมผู้ปกครอง โดย นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ นายธราธิป อินทรปัญญา ได้มาร่วมพูดคุยกับผู้ปกครองและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ หลังจากนั้นได้มีการแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ในระดับประถมและมัธยม ใรส่วนของผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลร่วมรับฟังคำบรรยายในหัวข้อ​ “เลี้ยงลูกให้ถูกสมัย” โดย​ ผศ.ดร.ร.ต.อ.​หญิง​ อมรัชช์ งามสวย จากคณะพยาบาลศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากประชุมผู้ปกครองเสร็จแล้วได้ให้ผู้ปกครองนักเรียนรับเอกสารผลการเรียนของนักเรียนแต่ละระดับชั้น