ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นำโดยนายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครองนักเรียน และได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการศึกษา นโยบายของโรงเรียน และนางจินดา รัตนอังกูร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ และนายถวัลย์ คำธง ประธานชมรมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครู ได้มาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาในด้านต่างๆ หลังจากนั้นได้มีมีกิจกรรมแสดงทักษะนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แก่ผู้ปกครองนักเรียน หลังจากประชุมผู้ปกครองเสร็จได้แยกย้ายผู้ปกครองนักเรียนแต่ละสายชั้นเพื่อรับสมุดพกกับครูประจำชั้น