ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป)