ประกาศเปิดรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

 ประกาศจำหน่ายใบสมัคร นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
เริ่มจำหน่ายใบสมัคร เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรูปภาพข้างต้นได้เลย !!