ประกาศเปิดรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 ประกาศเปิดรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เริ่มจำหน่ายใบสมัคร เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องธุรการ และ ห้องพักครูชั้น 3 อาคารมัธยมโรงเรียนเทศบาลประตูลี้
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรูปภาพข้างต้นได้เลย !!