ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ……..ม.1

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ 👇

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายใบประกาศและให้นักเรียนปฏิบัติตามแนวทางในการเข้าสอบ ในวันที่ 27 มีนาคม 2565