โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่งานธุระการในสถานศึกษา