นิทรรศการค่ายคณิตศาสตร์ 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้มีนิทรรศการค่ายคณิตศาสตร์ โดยมีประธานกิจกรรมในครั้งนี้นำโดยนางสายฝน ไทยกรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้กล่าวเปิดงาน โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน
โดยภายในงานได้มีฐานกิจกรรมการเรียนรู้เช่น
1.คณิตคิดสนุก
2.บิงโก
3.ตราช่างวัดใจ
4.คณิตศิลป์
5.Fan Math