นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปทัศนศึกษา ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปทัศนศึกษา ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่