ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้มามอบทุนการศึกษาให้ นักเรียน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้มามอบทุนการศึกษาให้ นักเรียน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2561 รายชื่อนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษาโครงการโรงเรียนธนาคารเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
1.ด.ช.ธีรพงษ์ เตจ๊ะสาร
2.ด.ช.ภาคภูมิ วงค์งามเถาว์
3.ด.ช.ชนาภัทร ศรีดอยดิน
4.ด.ญ.ปริญญภัส สุขแยง
5.ด.ช.ทำนุรัฐ สิทธิใหญ่
6.ด.ญ.อัญชัญ วงศ์วรรณ
7.ด.ช.ก้องเกียรติ พรหมณะ
8.ด.ช.พลพงศ์ ทองแสง
9.ด.ช.กิตติกร ทองชาติ
10.ด.ช.ปัญญาวุฒิ จันต๊ะพิงค์
11.ด.ญ.ภัทราภรณ์ อริยกรกุล
12.ด.ช.พุฒิพงศ์ บางสินธุ
13.ด.ญ.พิมพ์ขวัญ ลือสัก
14.ด.ญ.ชลธิชา สมบูรณ์ชัย
15.ด.ช.ภานุวัฒน์ สมนาศักดิ์