ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2565 นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้ นางลาวัณย์ เณรแย้ม ผู้ช่วยแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัด และ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน

ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามเยาวชนผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ และได้มอบถุงยังชีพเพื่ออุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและการศึกษาเล่าเรียนให้กับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน ประจำปีการศึกษา 2565 ได้แก่

1. เด็กหญิงภานุชนารถ สาวิยศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

2. เด็กชายพลพงศ์ ทองแสง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

3. เด็กชายณัฐดนัย มณีวรรณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม