กิจกรรมประกวดแห่เทียนพรรษาจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
ทางโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแห่เทียนพรรษาจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560