ถวายเทียนพรรษา

ช่วงเช้าวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ทางโรงเรียนประตูลี้ได้มีกิจกรรมถวายเทียนพรรษาโดยมีกิจกรรมใส่บาตร สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตรสูตรและถวายเทียนพรรษา นำโดยนายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน รักษาผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ นางสายฝน ไทยกรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ คณะครูและนักเรียน โดยสวมชุดขาวปฏิบัติธรรม และได้นำนำสิ่งของ อาหาร มาร่วมทำบุญ ตักบาตร ร่วมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตรสูตร และได้ถวายเทียนแด่พระสงฆ์ ทั้ง 5 รูป