ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2561


ในวันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 โดยมีคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้นำกรวยดอกไม้และเทียนพรรษาได้นำไปถวายแด่พระสงฆ์ ตามวัดต่างๆที่อยู่บริเวณรอบๆโรงเรียน