ต้อนรับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำพูน นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ นางสายฝน ไทยกรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ และคณะครู ได้ทำการต้อนรับ ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายจรินทร์ จักกะพาก ได้เข้าเยี่ยมชม และให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษแบบ Phonics ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จ.ลำพูน