ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา จ.ชัยนาท


นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเทศบาลตําบลสรรพยา จ.ชัยนาท จำนวน 50 ท่าน
โดย นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้
ต่อมา นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้พูดถึงโครงการ Read Aloud English
หลังจากนั้น คณะครูได้นำเสนอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics มีการอธิบายการเรียนการสอนแต่ละขั้นตอนและแสดงการอ่านภาษาอังกฤษแบบ phonics ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลถึงมัธยม และมีการแสดงโชว์ต่างๆ เช่น การแสดงละคร การเล่านิทาน เป็นต้น ต่อมาคณะครูได้นำเสนอการเรียนการสอนแบบ STEM และการเรียนการสอนแบบ Fan Math คณิตศาสตร์แบบสิงคโปร์ เมื่อคณะศึกษาดูงานได้รับชมกิจกรรมต่างๆ แล้วก็ได้เยี่ยมชมห้องเรียนสาธิตการเรียนการสอน Phonics และ STEM ศึกษา และ Fan Math คณิตศาสตร์แบบสิงคโปร์