ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จ.พะเยา

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จ.พะเยา

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูนและโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูนและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลพะเยา เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemic and Phonics) และโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้