ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ


ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์ ได้มาศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ( Phonics )