ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลช่อแฮ

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลช่อแฮ จ.แพร่ ได้มาศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล