ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง จ.เชียงราย

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง จ.เชียงราย ณ อาคารคุณธรรม 13 ห้องประตูลี้เธียเตอร์ โดยทางโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิงได้มาศึกษาดูงานในด้านการเรียนการสอน STEM ศึกษาในระดับชั้นอนุบาล