ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ

วันที่ 22 สิงหาคม 2562
โรงเรียนเทศบาลประตลี้ โดยท่านฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูนและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จ.อุตรดิษถ์ นำโดยคณะผู้บริหารและคณะครู เข้าดูการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยระบบการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemic & Phonics)
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีเลิศ..