ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

วันที่ 21 สิงหาคม 2562
โรงเรียนเทศบาลประตลี้ โดยท่านฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูนและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นำโดย ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าดูการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยระบบการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemics & Phonics)
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและกระบวนการเรียนการสอน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีเลิศ..

รูปภาพเพิ่มเติม