ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา จ.เชียงใหม่ 


โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา จ.เชียงใหม่
ให้การต้อนรับโดยนางสายฝน ไทยกรรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ และคณะครู
โดยทางคณะศึกษาดูงานได้มาศึกษาดูงานในเรื่องการจัดแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ นำเสนอโดย ครูวริยาภรณ์ ทักษชีพดำรง ,หลักสูตรการเรียนการสอน โดยครูนงนาถ ยิ้มแย้ม ,การเรียนการสอนกิจกรรม STEM ศึกษาโดยครูกมลชนก สะคำปัน และกิจกรรมโรงเรียนพอเพียงพอเพียงต้นแบบ
หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมห้องสาธิตของแต่ละกิจกรรม