คณะทำงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินโครงการอาหารกลางวัน

เช้าวันนี้ (13 สิงหาคม 2562)
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ให้การต้อนรับคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินโครงการอาหารกลางวัน นำโดยมีนายชาติชาย โครงไพบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน , นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน , นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้ไปตรวจเยี่ยมการจัดโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน พร้อมทั้งให้ข้อมูลการจัดโครงการอาหารกลางวัน โดยมีนายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมเยี่ยมชมโรงอาหารของโรงเรียน..

รูปภาพเพิ่มเติม