ต้อนรับคณะดูงานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(Phonics) จากเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน


โรงเรียนประตูลี้ต้อนรับคณะดูงานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(Phonics) จากเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประตูลี้เธียเตอร์ 1 นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูนรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ และคณครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาลประคูลี้ ได้แนะนำและบรรยายกระบวนการเรียนการสอนโฟนิคส์ โดยมีนักเรียนแต่ละระดับชั้นมาแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยการถอดรหัสเสียงแบบโฟนิคส์ หลังจากนั้นได้ร่วมรับชมนิทรรศการผลงานสื่อการเรียนการสอนโฟนิคส์ ต่อมาได้ทำพิธี MOU ทางด้านการศึกษาระหว่าง เทศบาลเมืองลำพูนและเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน