ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน ตามโครงการอนามัยโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีการตรวจสุขภาพฟัน และตรวจคัดกรองเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียน เพื่อประเมินภาวะสุขภาพและค้นหาความผิดปกติในเด็กนักเรียน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2565      ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, เด็ก และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, เด็ก และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน