ฉีดไฟเซอร์ (ฝาส้มสูตรสำหรับเด็ก)

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 🏫🏫ทำการฉีดไฟเซอร์ 💉💉 (ฝาส้มสูตรสำหรับเด็ก) จำนวน 234 เข็ม

                                                                     
 🩹🩹🩹🩹🩹🩹🩹🩹🩹🩹
วันที่ 4 มีนาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาส้ม) โดยฉีดให้แก่นักเรียนที่มีอายุ 5 ปี ถึง 11 ปี ณ ใต้ถุนอาคารห้องสมุด
👉👉 โดยมีนายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนางศิรินาถ โพธิ์อยู่ ผู้อำนวยการ
กองการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน เข้าตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(ฝาส้ม) พร้อมให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ คณะครูและนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีน