จัดพิธีมอบเกียรติบัตรในการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร โดยนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้แก่นักเรียนและครู
เพื่อเป็นการแสดงความยินดี ชื่นชมนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนทุกรายการ 📣📣
ในการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ได้แก่
– กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3
– กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-3
– กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1-3
– กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-3
– กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1-6
– กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-3
ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
🎊🎉ขอแสดงความยินดี ชื่นชมนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนทุกรายการ 👏🥰🎉