จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร🎓 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3″ 🎓 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร🎓 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3″ 🎓 ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนด้วยค่ะ 👩‍🎓👨‍🎓