จัดกิจกรรมเปิดกองลูกเสือ/เนตรนารี สำรองและสามัญ

21 กรกฏาคม 2565
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดกิจกรรม
👉👉เปิดกองลูกเสือ
เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ/เนตรนารี สำรองและสามัญ