กิจกรรมเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรมแกะสลักไม้)

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ร่วมสืบสานมรดกล้ำค่าของจังหวัดลำพูน กับกิจกรรมเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
(กิจกรรมแกะสลักไม้) โดยครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่าและประสบการณ์ กิจกรรมนี้ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรม โดยมีท่าน ผอ.สายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ให้เกียรติเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ เด็กๆได้ฝึกทักษะและได้รับประสบการณ์ในการแกะสลัก และสามารถต่อยอดนำไปประกอบอาชีพได้ จัดขึ้น ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2564
………………….
+16
693
จำนวนคนที่เข้าถึง
99
จำนวนการมีส่วนร่วม
โปรโมทโพสต์
คุณ และคนอื่นๆ อีก 60 คน
แชร์ 1 ครั้ง
ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์