งาน “Food Fun Fair”

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดโครงการมหกรรมอาหาร และงานอาชีพ
ครั้งที่ 12 🍗🍦🍧 งาน “Food Fun Fair”
วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564
ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน
……………