งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561


งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม โดยทางโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้ร่วมจัดซุ้มกิจกรรมงานวันเด็ก โดยมีเด็กๆ เข้าร่วมเพื่อรับขนม ของเล่น อย่างสนุกสนาน และมีการแสดงการเต้นของเด็กๆ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ และโรงเรียนอื่นๆ อีกมากมาย