งานวันเด็กเล็กเบิกบาน


โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้จัดงานวันเด็กเล็กเบิกบาน ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ ได้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมการแสดงระบำร่ม การอ่านภาษาอังกฤษ และกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนอนุบาล นักเรียนชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล2 โดยมีผู้ปกครองได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมชมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.489705524837956&type=1&l=e086d9b4df