งานวันพัฒนาการศึกษา ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปีแห่งความภาคภูมิใจ

เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวนร่วมงาน “ ประตูลี้  OPEN HOUSE  ๙๐ ปี แห่งความภาคภูมิใจ ”
ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

ในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

  1. การเสวนาปฏิรูปการศึกษา
  2. การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน
  3. การนำเสนอผลงานวิจัย
  4. การจัดนิทรรศการ และผลงานวิชาการ
  5. กิจกรรมสาธิตสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และครู

ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pratoolee.ac.th

หรือ Facebook : pratoolee municipal school

หรือ โทร. 053-511688

กำหนดการวัน อังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560 งานวันพัฒนาการศึกษา ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปีแห่งความภาคภูมิใจ

กำหนดการในวัน พุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 งานวันพัฒนาการศึกษา ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปีแห่งความภาคภูมิใจ