งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ครบรอบ 91 ปี 


ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ครบรอบ 91 ปี
โดย นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้กล่าวรายงาน การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ครบรอบ 91 ปี
โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด ซึ่งมีการแสดงความสามารถของนักเรียนการเล่นดนตรีพื้นเมือง การตีกลอง และการฟ้อนประกอบเพลงพื้นบ้านล้านนา
ต่อมาได้ร่วมงาน กาดหมั้วคัวเจ๊า โดยมีนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้ขายอาหารทางภาคเหนือ ของคาว ของหวาน และได้ร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้าในการใช้จ่ายภายในงาน
ต่อมาได้ร่วมพิธีทางศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จำนวน 9 รูป รวมถึงข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
และได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุกระดับชั้นจำนวน 233 คน ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้