งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โรเรียนเทศบาลประตูลี้ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เดินทางไปร่วมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และความคิดสร้างสรรค์จากความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่นำมาจัดแสดงภายในงานโดยจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่