งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2565

ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้ฝึกอบบรมและฝึกซ้อมด้านสาธารณภัยให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน โดยในการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้มีการฝึกซ้อมทั้งภาคทฎษฎี และปฏิบัติในการดับเพลิงและระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น รวมถึงการจำลองสถานการณ์ให้มีการอพยพนักเรียนออกจากที่เกิดเหตุ

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง

 

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "Welcome Pratoolee Municipal School Lamphun"

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ กลางแจ้ง