งานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ได้มีกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 โดยจัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีกิจกรรมแข่งขันประกวด ประดิษฐ์กระทง โคมลอย และการแสดง โดยผลรางวัลของโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้แก่
ระดับประถมศึกษา
1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประดิษฐ์กระทง 1 รางวัล
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประดิษฐ์กระทง 1 รางวัล
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา 1 รางวัล
4.รางวัลชมเชย การปล่อยโคมลอย 2 รางวัล
5.รางวัลชมเชย การประดิษฐ์กระทง 1 รางวัล

ระดับมัธยมศึกษา

1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประดิษฐ์กระทง 1 รางวัล
2.รางวัลชมเชย การประดิษฐ์กระทง 1 รางวัล
3.รางวัลชมเชย การปล่อยโคมลอย 2 รางวัล