ค่ายพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ศธจ.ลำพูน รุ่นที่ 2

                 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้เข้าร่วมค่ายพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ศธจ.ลำพูน รุ่นที่ 2 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1-3 จำนวน 186 คน       โดยดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ “ค่ายพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาท” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมเจตคดิที่ดีในการดำเนินชีวิตตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

                                                                                                                   👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇