“คนไทยผนึกกำลังเฝ้าระวังข่าวปลอมออนไลน์”🧐🧐

นักเรียนเทศบาลประตูลี้ 🏫 ที่ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทเดี่ยว ในโครงการ “คนไทยผนึกกำลังเฝ้าระวังข่าวปลอมออนไลน์”

โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

#โครงการอย.น้อยผลิตสื่อสร้างสรรค์กับกิจกรรมอย.น้อยให้ความรู้ผู้บริโภค ในหัวข้อจิ๋วตาไว…

🏆🏆ขอแสดงความยินดีกับนางสาวหนิง ลุงคำ

 

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ ข้อความ