คณะครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เข้าการอบรม Phonemics and Phonics

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

ยินดีต้อนคณะครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์ ในการอบรม Phonemics and Phonics ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562