ข้อสอบ ม.3

ข้อสอบติว ชุดที่ 4

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1gLzCz9I7GCHxmfnRLVHFGixtx9WrRw8LibAOVenJgaY/edit?fromCopy=true

ข้อสอบติว ชุดที่ 5

https://docs.google.com/forms/d/1Hin5heqFeploSbXS8dOZDc9zRz3IHuUA6vppDEWA9P8/edit

ข้อสอบติว ชุดที่ 6

https://docs.google.com/forms/d/1bscBQbPDa4zM17af1-gsMM79hftpV1FVMBeMi6TehUU/edit

😊😊ข้อสอบปลายภาค😊😊

โชคดีในการสอบนะจ้ะทุกคน…👍ผ่าน 15 คะแนนจ้าา..👍

https://docs.google.com/forms/d/16dhdvrxT8j0EwO54Ze4vIwB01x4hJSPzngU_AYuLsAs/edit