ขอแสดงความยินดี 🥇 กับตัวแทนนักเรียนในการแข่งขัน Mini marathon

🥇โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ขอแสดงความยินดี 🥇
กับตัวแทนนักเรียนในการแข่งขัน Mini marathon รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี หญิง
รายการ ฮักอินทนนท์ ล่นต้านไฟป่า พิชิตดอยกอม วันที่ 21 มีนาคม 2564

เด็กหญิง พชรพร ทุนอินทร์ 👍 นักเรียนชั้น ป.4/4 🏆 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2
🥇ในการแข่งขัน Mini marathon รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี หญิง