ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง กมลทิพย์ จันทร์ประสงค์ คนเก่งศรีประตูลี้


ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง กมลทิพย์ จันทร์ประสงค์ คนเก่งศรีประตูลี้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลการแข่งขันเทควันโด ได้แก่
– รางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขัน ” IPECM ต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2017 ” P00MSE รุ่นสายฟ้าอายุไม่เกิน 8 ปี Team CTR Chiangmai Taekwondo Rimping
– รางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันเทควันโด ” Meajo University Teakwondo Championship 2017 ” P00MSE รุ่นสายฟ้าอายุไม่เกิน 8 ปี Team CTR Chiangmai Taekwondo Rimping
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รายการแข่งขัน” U league Taekondo League Of Chaiangmai ” P00MSE เขียวไม่เกิน 8 ปี Team CTR Chiangmai Taekwondo Rimping
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “จังหวัดลำพูน ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูนและสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน กีฬาเทควันโด ช่วงอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภท พุ่มเซ่ หญิง ” รุ่นระดับสายเขียว ประจำปี 2561