ขอแสดงความยินดีกับเด็กชาย ธนวัฒน์ บุญยัง

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ขอแสดงความยินดีกับเด็กชาย ธนวัฒน์ บุญยัง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 2/2
      🏆🏆ที่ได้รับถ้วยรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท NEWAZA อายุ 12-13 ปี รุ่น H น้ำหนักไม่เกิน 60 กก. และเหรียญเงิน         ประเภท Fighting อายุ 12-13 ปี รุ่น H น้ำหนักไม่เกิน 60 กก. ในการจัดการแข่งขันเทควันโด
                        🌸🌸 รายการ ยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย JU-JITSU thailand championship 2022
                            เมื่อวันที่ ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร