ขอแสดงความยินดีกับเด็กชาย กันตภณ แดงสักได้ลงแข่งขันว่ายน้ำ


โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ขอแสดงความยินดีกับเด็กชาย กันตภณ แดงสัก ได้ลงแข่งขันว่ายน้ำ
ครั้งที่ 1 สระว่ายน้ำดงภูเกิด สวิมมิ่ง จ.พิษณุโลก ลง 10 รายการ 10 รายการ
ได้รับเหรียญทองจำนวน 8 เหรียญ
ได้รับเหรียญเงินจำนวน 2 เหรียญ
ครั้งที่ 2 สถาบันการพละศึกษา จ.เชียงใหม่ ลง 10 รายการ
ได้รับเหรียญทองจำนวน 2 เหรียญ
ได้รับเหรียญเงินจำนวน 2 เหรียญ
ได้รับเหรียญทองแดงจำนวน 2 เหรียญ
ครั้งที่ 3 สระว่ายน้ำโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ จ.ลำพูน ลง 10 รายการ
ได้รับเหรียญทองจำนวน 6 เหรียญ
ได้รับเหรียญเงินจำนวน 3 เหรียญ
ได้รับเหรียญทองแดงจำนวน 1 เหรียญ
ครั้งที่ 4 สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ลง 10 รายการ
ได้รับเหรียญทองจำนวน 1 เหรียญ
ได้รับเหรียญเงินจำนวน 4 เหรียญ
ได้รับเหรียญทองแดงจำนวน 1 เหรียญ
ครั้งที่ 5 การแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคเหนือชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ณ มหาวิทยาลัยมงฟอร์ต จ.เชียงใหม่ ลง 10 รายการ
ได้รับเหรียญทองจำนวน 1 เหรียญ
ได้รับเหรียญเงินจำนวน 3 เหรียญ
ครั้งที่ 6 การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษถ์ ลง 10 รายการ
ได้รับเหรียญทองจำนวน 1 เหรียญ
ได้รับเหรียญเงินจำนวน 3 เหรียญ
ได้รับเหรียญทองแดงจำนวน 1 เหรียญ